ZADANIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH (ASOS) pod nazwą

"JA TEŻ MOGĘ UCZESTNICZYĆ - 2012/2013"

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000212154

Rządowy Program NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH jest przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów.

PROGRAM

ASOS

2012-2013

PRZECZYTAJ (PDF)

 

Realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków zadanie publiczne: pn. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową o kierunku wiodącym Zajęcia w obszarze kultury, w tym angażujące różne pokolenia wspierane jest przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

PLAKAT

Projekt "Ja też mogę uczestniczyć 2012-2013" skierowany jest do grupy 60 osób, którą stanowią osoby z dwóch pokoleń: 60+ i 13-18 lat, zamieszkujące na terenie dużej aglomeracji, miasta Łodzi i gminy wiejskiej Aleksandrów w powiecie Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie.
Celem projektu jest wypracowanie wzorców współpracy międzypokoleniowej oraz przedstawienie różnych relacji między pokoleniami opartych na tradycyjnej rodzinie międzypokoleniowej i luźnych relacjach rodzinnych międzypokoleniowych.
Współpraca międzypokoleniowa to zbiór bardzo cennych wartości, umiejętności i wiedzy, które osoby z różnych pokoleń mogą sobie przekazać i nauczyć się ich na wzajem od siebie. Młodzież ucząca pokolenie 60+ obsługi komputera i pokolenie 60+ uczące młodzież tradycji, wartości to bardzo cenna szkoła życia.

W dzisiejszym, pędzącym świecie wiele takich lekcji życia umyka a brak czasu powoduje, iż są to lekcje nie do odrobienia. Rok 2012 ogłoszony rokiem seniora skłania do podjęcia takich działań, które spowodują aktywizację seniorów i dadzą im możliwość rozwoju i / lub powrotu do aktywności. Działania te powinny jednocześnie umożliwiać seniorom dawanie czegoś od siebie a ich adresatami powinno być młode pokolenie.
Wzajemna wymiana i współpraca odkrywa przestrzenie w który oba pokolenia mogą i powinny wzajemnie uczestniczyć, wspomagać się i rozwijać. W naszym projekcie tymi przestrzeniami jest zdrowie, aktywność fizyczna i wolontariat. Kilku miesięczna współpraca, naszym zdaniem przełoży się do zacieśnienia relacji międzypokoleniowej i umiejętności wzajemnego obcowania.
Projekt nasz kładzie nacisk również na przybliżenie ludziom młodym problemów starszego pokolenia w kontekście starzejącego się społeczeństwa i braku systemowych rozwiązań opieki nad starszymi, opieki zdrowotnej, aktywności społeczno-kulturalnej. Wszystkie działania w naszym projekcie opierają się na wzajemnych relacjach, tak więc powinien on przyczynić się do zrozumienia przez pokolenie 60+ młodych uczestniczących w projekcie jako przedstawicieli swojego pokolenia.

             
SIRP.PL            

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego - 2012 rok.

ASOS

I. Rekrutacja do projektu.
Dwie grupy: Łódź 30 osób (20 - 60+ i 10 - 13-18), gmina Aleksandrów 30 osób (20 -60+ i 10 - 13-18).


II. Warsztaty integracyjno-komunikacyjne - mające na celu:
-integrację uczestników w grupach
-podniesienie ich umiejętności komunikacyjnych między sobą na poziomie werbalnym i niewerbalnym, społecznym i kulturowym.


III. Organizacja I spotkania integracyjnego, które odbędzie się w gm. Aleksandrów.
Celem będzie: spotkanie się i poznanie wszystkich uczestników projektu. Spotkanie będzie miało charakter interaktywny angażujący wszystkich uczestników podczas gier, zabaw i konkursów.


IV. Warsztaty pt. "Tradycje Bożonarodzeniowe" - ich celem będzie wymiana doświadczeń związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, tradycji i zwyczajów przeszłych i zachowanych współcześnie, przygotowanie krótkich prezentacji do przedstawienia na wspólnym spotkaniu obu grup podczas spotkania wigilijnego.


V. Organizacja II spotkania integracyjnego - Wigilii ekumenicznej w Łodzi.
Celem jest wymiana wiedzy na temat tradycji i zwyczajów oraz kultur i religii. Realizacja wigilii ekumenicznej w klimacie Świąt Bożego Narodzenia z udziałem przedstawicieli poszczególnych kościołów pozostawi w pamięci uczestników niezapomniane wspomnienia i będzie ważnym doświadczeniem z zakresu tolerancji.
Udział w spotkaniu dla uczestników i ich najbliższych dla zachowania atmosfery świątecznej.

 
   
Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego - 2013 rok.
 

VI. "Moje zdrowie" - działanie mające na celu przybliżenie informacji na temat zdrowego i aktywnego trybu życia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

W ramach działania realizowane będą:
1. Spotkanie z dietetykiem.
2. Pokaz udzielania pierwszej pomocy.
3. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe, które prowadzone będą cyklicznie do końca projektu dla wszystkich uczestników raz w tygodniu.

VII. Organizacja III spotkanie integracyjnego dla obu grup w gminie Aleksandrów.
Zabawa karnawałowa. Działanie o charakterze integracyjnym z udziałem najbliższych osób uczestników projektu. Formuła i temat zabawy będzie pomysłem uczestników.


VIII. "Komputer - nie taki diabeł straszny" działanie polegające na organizacji zajęć z podstawy obsługi komputerów i internetu oraz wyszukiwania informacji, dla osób 60+ gdzie współprowadzącymi będą młodsi uczestnicy.

IX. "Wiosna mój nowy cel" działania o charakterze warsztatowym z zakresu motywacji i budowania celów.
Warsztaty przeznaczone do poznania i rozwoju własnych potrzeb oraz zbudowania planu działania do realizacji wyznaczonego celu. Wartością dodaną będzie rozwój kompetencji interpersonalnych.


X. Organizacja IV spotkania integracyjnego obu grup w gminie Aleksandrów.
Spotkanie wiosenno-wielkanocne, mające na celu wymianę informacji na temat tradycji i zwyczajów związanych z nadejściem wiosny i Świąt Wielkanocnych. Promowanie idei pro-ekologicznych z zakresu ochrony środowiska naturalnego.


XI. "Wolontariat - mogę być pomocny" - działanie mające na celu promowanie idei wolontariatu wśród uczestników projektów. W ramach działania prowadzone będą warsztaty obejmujące zakresem tematycznym:
1. Wolontariat jako sposób na życie
2. Co to jest i jak działają organizacje pozarządowe
3. Lokalne grupy działania

XII. Organizacja V Spotkania integracyjnego - Zakończenie projektu.
Cel spotkania : podsumowanie projektu przez uczestników w formie wniosków kontynuowania działań po zakończeniu projektu.

 
             
             
ROK
ASOS
2012
ASOS ASOS
ASOS
ASOS
  A
A
Spotkanie rekrutacyjne w Gminie Aleksandrów
A

Spotkania rekrutacyjne do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, które przeprowadzone będą w terminie 12.11.2012 roku do 30.06.2013 roku. Rekrutacja objęła osoby z dwóch pokoleń: 60+ i 13-18 lat, zamieszkujące na terenie miasta Łodzi i gminy Aleksandrów pow. piotrkowski.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Nasi seniorzy z młodzieżą w Łodzi...

A
..... i w Gminie Aleksandrów, pow. piotrkowski
A
A  
   
A
A
A ASOS
A
A      
A      
A      
A    
A    
A    
A    
A                
ASOS
     
A                          
A                          

Zajęcia integracyjne w Aleksandrowie (29 listopada 2012 roku).

WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

 
A                          
A                          
A                          
           

WIGILIA EKUMENICZNA

w Jagiellońskim Ośrodku Kultury w Łodzi.

           
20 grudnia 2012 roku
KLIKNIJ OBRAZEK ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA

Wigilijny duch ekumenii.
W dniu 20 grudnia 2012 roku, w Jagiellońskim Ośrodku Kultury w Łodzi odbyła się pierwsza wigilia ekumeniczna. To bożonarodzeniowe spotkanie zostało zorganizowane w ramach zadania publicznego "Aktywność Społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową" realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków za pomocą projektu "Ja też mogę uczestniczyć 2012-20013". Celem tego spotkania była wymiana wiedzy z zakresu tradycji i zwyczajów oraz kultur i religii związanych z wigilią. Bożonarodzeniowe spotkanie było drugą imprezą integracyjną tego projektu. Należy przypomnieć, że jego celem jest wypracowanie wzorów współpracy międzypokoleniowej oraz przedstawienie różnych relacji między pokoleniami opartej na tradycyjnej rodzinie międzypokoleniowej.
Zaproszonych gości na spotkaniu powitali pomysłodawcy projektu Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków pani Danuta Majdańska oraz Wójt Gminy Aleksandrów pan Dionizy Głowacki. Natomiast Proboszcz łódzkiej parafii prawosławnej ks. Eugeniusz Fiedorczuk powiedział między innymi "Przybyliśmy tu aby w przeddzień Wigilii swoją modlitwą, serdecznością być z Chrystusem. Ta atmosfera miłości, dobroci, spokoju niech pozostanie zawsze w naszych sercach, naszych domach rodzinnych i parafiach". Mówił także, "Dzisiaj zebraliśmy się, aby razem odnowić świadectwo naszej jedności tego samego Jedynego Pana Boga, Jezusa Chrystusa...". Przed samą wieczerzą modlitwę odmówił proboszcz parafii ewangelicko - augsburskiej św. Mateusza w Łodzi ks. Michał Makula. Oczywiście na wigilii nie zabrakło także składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem. Orkiestra Poczty Polskiej grając różne kolędy wprowadziła gości w nastrój świąt Bożego Narodzenia, między innymi także zebranych tam przedstawicieli trzech kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko - augsburskiego. Był to również początek oficjalnej części artystycznej tego spotkania. Na który Janusz Gust przygotował montaż słowno-muzyczny, wykonany przez Jadwigę Paduch, Jana Dominikowskiego, Krzysztofa Kaczmarka, a także przez grupę wokalną z kościoła prawosławnego. Natomiast na pianinie akompaniowała im Celina Hanzelewicz. W ramach tej części spotkania artyści wykonywali nie tylko znane kolędy, które niewątpliwie są skarbem kultury polskiej i dorobkiem związanym
z kultywowaniem świąt przez kościół rzymskokatolicki, ale również inne pieśni napisane przed wiekami na cześć przybyłego na świat dzieciątka. Program spotkania zawierał również element historyczny. Janusz Gust ubarwił wigilię swoimi opowieściami o historii kolęd.
Na koniec wszyscy wraz z zespołami ludowymi oraz młodzieżowym zespołem muzycznym z Aleksandrowa śpiewali kolędy.
Niewątpliwie klimat świąt Bożego Narodzenia organizatorzy osiągnęli także, a może przede wszystkim dzięki udziałowi przedstawicieli różnych kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko- augsburskiego. Na pewno w pamięci uczestników spotkanie to pozostawiło niezapomniane wspomnienia, ale również było ważnym doświadczeniem z zakresu tolerancji.


ROK
               
2013
               
                           

MIĘDZYPOKOLENIOWA ZABAWA KARNAWAŁOWA

Zorganizowana w Gminie Aleksandrów 9 lutego 2013 roku.

KLIKNIJ OBRAZEK ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
                     
                     

WARSZTATY INFORMATYCZNE

w Gminie Aleksandrów z udziałem seniorów oraz młodzieży.

 
 
 
KLIKNIJ OBRAZEK ABY POWIĘKSZYĆ
 
                     
                     
PRASA O PROGRAMIE ASOS
 
 
                     
                     

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE łódzkiej grupy ASOS

Zapoznanie się z komputerem (14 marca 2013 roku)

 
 
 
KLIKNIJ OBRAZEK ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
                     
                     

PRASA NAPISAŁA O PROGRAMIE ASOS W GMINIE ALEKSANDRÓW !!

18 kwietnia 2013 roku

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

 
                     
                     

Uczestnicy programu ASOS
w gminie Aleksandrów na zajęciach
międzypokoleniowych z nordic walking.

 
 
 
KLIKNIJ OBRAZEK ABY POWIĘKSZYĆ
 
                     
                     

PRASA O PROGRAMIE ASOS !!!

Nordic walking w gminie Aleksandrów.

 
 
                     
                     

ZAJĘCIA W PLENERZE

W RAMACH PROGRAMU ASOS.

Gmina Aleksandrów - 20 czerwca 2013 roku.

 
 
 
KLIKNIJ OBRAZEK ABY POWIĘKSZYĆ - WIĘCEJ ZDJĘĆ W DZIALE MULTIMEDIA
 
                     
                 
 
©2018 SIRP.PL
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków - Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000212154 - ul. Piotrkowska 41 lok.2 90-410 Łódź - Tel: 42 296 55 87 - biuro@sirp.pl