sirp.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie
wspierają działania naszego stowarzyszenia w niesieniu pomocy ludziom najuboższym, dzieciom i osobom niepełnosprawnym miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego !!!
     
NASI DARCZYŃCY
     

Firma SPEDIMEX jest z nami od 2005 roku, a zwłaszcza jej nieoceniony Pan Prezes Czesław Wojciech Bąk, człowiek o ogromnej wrażliwości na drugiego człowieka. Jego serce jest otwarte na krzywdy i potrzeby ludzkie, jest głównym partnerem w naszym działaniu na rzecz podopiecznych. Bez jego pomocy nasze działanie nie byłoby możliwe. Podstawą jest bezpłatny transport, który dostarcza pozyskaną żywność oraz inne artykuły dla naszych podopiecznych.

 
www.spedimex.pl

Firma 4WEB współpracuje z nami i pomaga nam w działalności od 2005 roku, dostarczając usługi internetowe i telekomunikacyjne. Prezes Tomasz Pawłowski jest otwarty, czuły na krzywdy drugiego człowieka i los dzieci. Firma 4WEB jest firmą nowoczesną i bardzo przyjazną działalności społecznej.

 
www.forweb.pl
PROJEKT WIRTYNY: TOMASZ SZCZEPANIK - WEBMASTER SIRP.PL (TEES-DYNATRONE)

SPONSORZY NASZYCH IMPREZ

Dziękujemy !!!

WWW.SIRP.PL
 
 
©2018 SIRP.PL
PROJEKT WITRYNY: TOMASZ SZCZEPANIK - WEBMASTER SIRP.PL (TEES-DYNATRONE)
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków - Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000212154 - ul. Piotrkowska 41 lok.2 90-410 Łódź - Tel: 42 296 55 87 - biuro@sirp.pl