Ostrzeżenie

dla pacjentów z wysiękową postacią AMD !!!

 

Wiemy, że lekarze podają pacjentom z wysiękową postacią AMD lek Avastin (bewacizumab) nie informując ich, że nie został on stworzony do leczenia tej jednostki chorobowej ani o tym, że jest coraz więcej przypadków zapalenia oka po iniekcji tego preparatu. Wiemy też, że są już nawet odnotowane przypadki całkowitej utraty wzroku po jego zastosowaniu !!!

 

 

W świetle powyższych faktów, jesteśmy głęboko zaniepokojeni komunikatem, który ukazał się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), z którego wynika, że NFZ, zgodnie z decyzją podjętą przez Minister Zdrowia Ewę Kopacz w dniu 24 listopada 2008 r. oficjalnie zamierza przyzwolić na stosowanie w wysiękowej postaci AMD niezarejestrowanego w okulistyce leku Avastin !!!

Więcej informacji na stronie www.retinaamd.org.pl

 

List Otwarty Prezes RETINA-AMD

do Minister Zdrowia Ewy Kopacz

 

LIST RETINA-AMD

List Prezes SIRP do Minister Zdrowia Ewy Kopacz

 

LIST PREZES SIRP

Koło AMD    

AMD (Age-related Macular Degeneration) - to związana z wiekiem, degeneracja plamki żółtej. Jest przyczyną ciężkiego uszkodzenia wzroku u osób starszych. Powiązana ściśle z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi.

 

AMD dotkniętych jest ok. 30 milionów ludzi na świecie i najczęściej występuje u osób ok. 60 roku życia. Ilość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem. Wobec starzenia się społeczeństw Zachodu, choroba ta będzie występowała coraz częściej. Na ciężką postać AMD co roku zapada w Polsce 20 tysięcy osób. Charakterystycznym objawem AMD jest zniekształcanie widzianego obrazu i krzywienie linii. Następuje utrata ostrości wzroku, problemy z czytaniem, pisaniem oraz rozpoznawaniem twarzy i przedmiotów. W najbardziej zaawansowanym stadium choroby w centrum pola widzenia pojawia się ciemna plama.

     

W dniu 24 listopada 2007 roku odbyło się spotkanie chorych na AMD, gdzie zostały przedstawione sposoby i kierunki działania powołanego przy Stowarzyszeniu Inicjatywa RP, KOŁA AMD. W dyskusji głos zabrała Pani Dyrektor PFRON Lidia Fido, nakreślając możliwości pomocy chorym ze strony tej instytucji.
Pani Dyrektor Związku Niewidomych Teresa Wrzesińska przedstawiła sytuację i możliwości pomocy chorym na AMD. Pani mgr Wanda Barbarska terapeuta-trener przedstawiła możliwości jakie mają chorzy na AMD w korzystaniu z pomocy urządzeń do czytania, oglądania a także doborze szkieł kontaktowych i okularów.
Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa RP Pani Józefa Danuta Majdańska zaoferowała pomoc, wsparcie oraz otoczenie chorych na AMD szczególną opieką, która będzie miała za zadanie:
a) organizowanie spotkań w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa RP.
b) opiekę i doradztwo psychologa, okulisty, optyka terapeuty.
c) pomoc w sprawach urzędowych, pisanie pism, podań, wniosków
oraz porady prawne.
d) pomoc żywnościową i odzieżową.
e) integracja chorych ze środowiskiem, uaktywnienie oraz wzajemna pomoc.

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w dziale MULTIMEDIA.

PROJEKT WIRTYNY: TOMASZ SZCZEPANIK - TEES - DYNATRONE
 
ŁÓDŹ
OPP
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY !

sirp.pl

©2018 SIRP.PL

 

   
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków - Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000212154 - ul. Piotrkowska 41 lok.2 90-410 Łódź - Tel: 42 296 55 87 - biuro@sirp.pl