Nasz Punkt Wsparcia Społecznego mieści się w Łodzi, przy ulicy Jaracza 40.
PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI CZYNNY:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

w godzinach 9:00 - 14:00

Wydawanie żywności:

Tylko i wyłącznie za skierowaniami
z MOPS, GOPS.
Wydawanie paczek żywnościowych
w ramach Europejskiego Projektu FEAD.

Nasz Punkt Wydawania Żywności zaopatruje około 3000 rodzin !!

 

SIRP w Łodzi przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

WSZELKIE BIEŻĄCE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W OKNIE PUNKTU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI.

Stowarzyszenie Inicjatywa RP - Organizacja Pożytku Publicznego KRS0000198645

Kontakt / informacje - telefon 42 296 55 87 lub biuro@sirp.pl

Organizacja Pożytku Publicznego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
sirp.pl
 

©2018 SIRP.PL
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków - Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000212154 - ul. Piotrkowska 41 lok.2 90-410 Łódź - Tel: 42 296 55 87 - biuro@sirp.pl